ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

«Η Εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών πριν και μετά την πώληση, στηρίζει και δεσμεύεται για την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας -σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1435 - με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.»

 Η παραπάνω δέσμευση επιτυγχάνεται μέσω:
 • Της εφαρμογής των απαιτούμενων Διαδικασιών Ελέγχου & Τεκμηριωμένων Πληροφοριών, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ελέγχου μη Συμμορφούμενης Υπηρεσίες και Προτάσεων Βελτίωσης.
 • Της εισαγωγής κατάλληλων Δεικτών Ποιότητας, για την μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών που αναφέρονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας.
 • Της τακτικής ανασκόπησης των Δεικτών Ποιότητας με στόχο την διαρκή βελτίωση.
 • Της δέσμευσης για την ικανοποίηση των Υπηρεσιών Διαδικτύου, Εγκατάστασης- Συντήρησης & Υποστήριξης Προϊόντων.
 • Της δέσμευσης για την ικανοποίηση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κατάρτισης & Εκπαίδευσης (Σύγχρονη- Ασύγχρονη – Μεικτή).
 • Της καταγραφής και ανάλυσης των αιτημάτων και των αναδράσεων των πελατών.
 • Της τήρησης προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του πελάτη.
 • Της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων και της σωστής διαχείρισης αυτών.
 • Της Προστασίας και Διαφύλαξης των Προσωπικών Δεδομένων

TUV

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 • Η ικανοποίηση των πελατών με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 
 • Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών της εταιρείας 
 • Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά. 
 • Η ενθάρρυνση του προσωπικού αλλά και των εξωτερικών συνεργατών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του ΣΔΠ. 
 • Η συνεχής Βελτίωση και Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να διατηρείται «ζωντανό» εργαλείο διοίκησης της εταιρείας ΑΠΟΨΗ Α.Ε.

HR Community Awards 2015

Στις 14/5/2015 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων HR Community Awards 2015, τα οποία διοργανώθηκαν από την ETHOS EVENTS και τo skywalker.gr στο πλαίσιο του Hr Community Conference & Awards 2015.

Η διάκριση του Ομίλου επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ σε τρεις κατηγορίες πρακτικών HR, αποτελεί μία ακόμα ένδειξη της προσήλωσης του Ομίλου στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο σε επίπεδο απασχολούμενου προσωπικού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε ωφελούμενους.

Ειδικότερα, ο Όμιλος επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ, βραβεύθηκε στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
Βραβείο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Βραβείο Ψυχομετρικών Εργαλείων
Βραβείο Συμβούλων Επαγγελματικής Ανάπτυξης