ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Υπηρεσίες eLearning για όλους Περισσότερα
Επισκεφθείτε τον ψηφιακό κόσμο του Κοργιαλένειου Ιδρύματος Περισσότερα
Τα Openmalls κοντά σας Περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Erasmus for Young Entrepreneurs
Απόκτησε εμπειρία από επιχείρηση άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περισσότερα
Job Clubs Network για νέους ανέργους που στοχεύουν στην εξεύρεση εργασίας Περισσότερα
Έως και 100% Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49 Περισσότερα
Εκπαίδευση Εκπ/τών Ενηλίκων σε συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α Περισσότερα
Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας Περισσότερα