ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Υπηρεσίες eLearning για όλους Περισσότερα
Επισκεφθείτε τον ψηφιακό κόσμο του Κοργιαλένειου Ιδρύματος Περισσότερα
Τα Openmalls κοντά σας Περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance - R.APP
Περισσότερα
Job Clubs Network για νέους ανέργους που στοχεύουν στην εξεύρεση εργασίας Περισσότερα
Έως και 100% Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων Περισσότερα
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής) Περισσότερα
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής) Περισσότερα
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής Περισσότερα