Οικονομικά Μεγέθη

Οικονομικά Στοιχεία ΑΠΟΨΗ Α.Ε.

Ισολογισμός 2015 (downloadable file .pdf)

Ισολογισμός 2014 (downloadable file .pdf)

Οικονομικά Στοιχεία ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων ΑΕ

Ισολογισμός 2015 (downloadable file .pdf)

Ισολογισμός 2014 (downloadable file .pdf)

Οικονομικά Στοιχεία E.DISΙ.NET A.E.

Ισολογισμός 2014 (downloadable file.pdf)