Συνεργασίες

Επιχειρήσεις

 • ΟΤΕ
 • Metropolitan
 • Ιατρικό Αθηνών
 • ΑΝΕΚ
 • ΜΙΝΟΑΝ
 • Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς)
 • ΙΚΕΑ
 • VODAFONE
 • WIND
 • ΑΚΤΩΡ
 • NOVO NORDISK
 • DIVANI COLLECTION
 • ATHENS PLAZA
 • HERTZ
 • JUMBO
 • ΚΑΥΚΑΣ
 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ
 • NOVOTEL
 • MANPOWER

Ακαδημαϊκοί φορείς

 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • ΤΕΙ Αθήνας
 • ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Δημόσιοι οργανισμοί & φορείς

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 9 Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα
 • 61 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα
 • Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
 • Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 • Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 • Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 • Ι.Μ.Ε.Τ.
 • Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
 • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
 • Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
 • Π.Ν.Ο.
 • ΙΝ.ΕΜ.Υ.
 • Η.Δ.Ι.Κ.Α
 • Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός
 • Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα
 • Γ.Ν.Π. Τζάνειο
 • Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά

Φορείς & Ενώσεις επιχειρηματικότητας

 • Κ.Ε.Ε.Ε.
 • Ε.Σ.Ε.Ε.
 • Σ.Ε.Β.
 • Ε.Ε.Δ.Ε.
 • Ο.Α.Ε.Δ.
 • Ευρωεπιμελητήριο
 • Ένωση Ιταλικών Επιμελητηρίων
 • Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούργου
 • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο